การแนะนำสินค้า

P-20 Ceramic Tile Grout เป็นยาแนวอีพ็อกซี่สององค์ประกอบสำหรับการอุดช่องว่างของกระเบื้องเซรามิกโดยส่วนใหญ่ใช้อีพอกซีเรซินสารบ่มและเม็ดสีคุณภาพสูงเป็นวัตถุดิบใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจะดีกว่ายาแนวกาวแบบเดิม ๆ ในรูปแบบการใช้งานและมีลักษณะเรียบเหมือนเซรามิกหลังจากผ่านการบ่มแล้วมีความแข็งที่ดีทนต่อการสึกหรอทนคราบและทำความสะอาดได้ง่าย